Emission

Notalp Logistik AB:s (namnändrat från Goldcup 35626 AB) frivilliga offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ)

  • Emittent Jetpak Top Holding AB (publ)
  • Acceptperiod 20 jun - 12 aug 2024

Om erbjudandet

Den 19 juni 2024 offentliggjorde Notalp Logistik AB (namnändrat från Goldcup 35626 AB) (”BidCo”) ett frivilligt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak”) att överlåta samtliga aktier i Jetpak för 98 kronor per aktie (“Erbjudandet”). BidCo är för närvarande helägt av Paradeigma Partners AB (”Paradeigma”) och kommer, vid fullföljandet av Erbjudandet, att ägas av ett konsortium som leds av Paradeigma och som vidare inkluderar Pak Logistik Intressenter AB och Aktiebolaget Tuna Holding, som alla är befintliga aktieägare i Jetpak (tillsammans ”Konsortiet”). Konsortiet innehar redan totalt 7 132 675 aktier och röster i Jetpak, motsvarande cirka 58,52 procent av samtliga utestående aktier och röster i Jetpak.

Vänligen notera att aktieägare i Jetpak Top Holding AB (publ) vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare måste kontakta sin förvaltare för att acceptera Erbjudandet.