Emission

Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige 2 AB (publ) – 5 års löptid (2024-2029)

  • Emittent Energifonden Sverige 2 AB (publ)
  • Teckningspris 20 000 SEK / Onoterat
  • Teckningsperiod 1 maj - 31 maj 2024

Teckna obligationer och signera med BankID genom att trycka HÄR

Allmänt

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Styrelsen i Energifonden Sverige 2 AB (publ) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 13 000 000 kronor, med teckningsperiod 1 maj – 31 maj, 2024. Vid full teckning erhåller Bolaget likvida medel om högst 13 miljoner kronor. Inkommen likvid vid utgivande av denna ränteobligation skall användas till fortsatt expansion av Bolaget.

Villkor:

Teckningskurs: 20 000 SEK.

Minsta teckningspost: 1 Obligation och därefter i multiplar om 20 000 SEK (motsvarande en (1) obligation).

Teckningsperiod: 1 maj 2024 – 31 maj 2024.